O firmie

Biuro Rachunkowe Expert Sylwia Żywicka jest jednoosobową działalnością gospodarczą, która odniosła sukces w obszarze dla wielu nieprzychylnym, zawiłym i niezrozumiałym. Strona internetowa Expert stała się platformą biznesu. Tu się realizuję, tu spotykam Przedsiębiorców po przejściach z Urzędem Skarbowym lub Państwową Inspekcją Pracy, tu spotykam młodych i ambitnych Absolwentów wyższych uczelni, mających świeże pomysły, którym pomagam stawiać pierwsze kroki. Miło jest w atmosferze zrozumienia rozmawiać, doradzać i sugerować rozwiązania optymalne, które po wdrożeniu w Przedsiębiorstwie, wydają się skrojone na jego miarę.

Celem Biura Rachunkowego Expert jest zapewnienie Klientom optymalnego komfortu. Oferta firmy obejmuje obsługę finansowo–księgową, kadrowo–płacową i rozliczenia ZUS, dzięki czemu każdy z Klientów ma możliwość angażowania się w działania, które naprawdę sprawiają mu przyjemność. Korzystanie z usług biura to także oszczędność czasu, który każdy może spożytkować zgodnie z własnymi upodobaniami. W tym czasie Expert zadba o pełne bezpieczeństwo spraw finansowych.

Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przez Klientów, a tym samym ich zadowolenie, jest podstawą rozwoju firmy. Zadania wykonywane są w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów, w dogodnym dla nich miejscu i czasie, z troską o najwyższą jakość świadczonych usług. Źródłem sukcesu jest wysoka specjalizacja oraz umiejętność efektywnego obserwowania zmian i analizy ich potencjalnego wpływu na otoczenie gospodarcze. Na tej podstawie budowane są relacje z Klientami.

Biuro Rachunkowe Expert prowadzone jest przez Sylwię Żywicką, posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego nr 25197_/2008 wydanego przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Biuro Rachunkowe Expert posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związane z prowadzonymi usługami rachunkowo–księgowymi.

Dlaczego warto ze mną współpracować?

W jaki sposób przejawia się przewaga konkurencyjna Experta? Przede wszystkim poprzez brak konieczności wyboru między świadczonymi usługami – wszystkie poniższe opcje gwarantowane są w standardzie.

  1. Usługi świadczone są z zapewnieniem najwyższej staranności, przy zachowaniu pełnej poufności powierzonych informacji.
  2. Wszystkie podejmowane w imieniu Przedsiębiorcy decyzje, posiadają rzeczowe, merytoryczne uzasadnienie.
  3. Expert nie pozostawia pytań bez odpowiedzi.
  4. Opcja odbioru wszelkiej dokumentacji od Klienta.
  5. Reprezentowanie interesów Klienta, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy.
  6. Wysoki merytoryczny poziom konwersacji, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, w przypadku wszelkich wątpliwości.
  7. Opcja telefonicznego kontaktu z Expertem, w godzinach poza pracą, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki.
  8. Indywidualne podejście do Klienta, jego problemów i sposobu postrzegania rzeczywistości podatkowo–księgowej oraz kadrowo–płacowej.

O właścicielce

Od ponad 10 lat gromadzę doświadczenie jako księgowa różnych poziomów organizacyjnych przedsiębiorstw, m.in. jako księgowa–kasjer, księgowa d/s rozrachunków krajowych w spółce z o.o. z kapitałem zagranicznym produkującej meble sosnowe, jako księgowa w spółce z o.o. działającej w sektorze handlu materiałami i urządzeniami lakierniczymi, jako samodzielna księgowa i specjalista ds. kadr i płac w firmie usługowej współpracującej z rynkiem europejskim, a obecnie właściciel Biura Rachunkowego Expert.

W czasie kariery zawodowej, ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach, między innymi w stacjonarnym kursie dla kandydatów na głównych księgowych organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie.

Moim celem jest profesjonalne świadczenie usług oraz rzetelne wypełnianie zobowiązań wobec Klientów, jak i wspieranie ich w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwem.